Wydarzenia więcej wydarzeń  
  Sprawa Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami (cd)
Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w dniu 10 sierpnia 2016 roku wydał wyrok w sprawie ochrony praw autorskich do Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława, przynależnych dr. Stanisławowi Stawowiakowi. Sąd zobowiązał osoby pozwane do zaniechania naruszeń tych praw oraz do przeproszenia ich właściciela. Wyrok jest nieprawomocny.   więcej  >>
  The Juliusz Sokolnicki Memorial Charity Medal
Zaangażowanie charytatywne Opus Ordinis jest tym przejawem działalności społecznej, która wykracza poza granice państwowe, etniczne i wyznaniowe. Order Świętego Stanisława stara się zatem nieść pomoc nie tylko Polakom w kraju i na obczyźnie, ale także wspierać ludzi biednych innych narodów, niezależnie od ich światopoglądu i przynależności religijnej. Wynika to nie tylko z rycerskich powinności Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława, ale przede wszystkim z ewangelicznego przesłania Kazania na Górze (Mt 5, 7).   więcej  >>
  1050. rocznica Chrztu Polski
Chrzest znakomitego władcy Polan Mieszka I i jego dworu zapoczątkował chrystianizację ziem polskich. Badacze przeszłości ustalili, że to wydarzenie miało miejsce przypuszczalnie 14 kwietnia 966 roku w przypadającą wówczas Wielką Sobotę. W ten sposób zapoczątkowana została akcja misyjna o fundamentalnym znaczeniu dla narodu i państwa polskiego.   więcej  >>
  Szanowni Państwo!
Witamy na portalu Bractwa Orderu Świętego Stanisława, najstarszej organizacji kultywującej tradycję Orderu Świętego Stanisława, ustanowionego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dnia 7 maja 1765 r. Order Świętego Stanisława jest zorganizowaną społecznością Dam i Kawalerów, zjednoczonych patronatem Św. Stanisława BM w służbie Ojczyźnie oraz ludziom potrzebującym różnorakiej pomocy i wsparcia.
więcej  >>>
  Komunikaty więcej  
Zmarł prof. Marek Kwiatkowski (1930-2016)
Nadania Orderu Świętego Stanisława - maj 2016
Katolicki Zakon Rycerski Świętego Stanisława BM - Patrona Polski
Komunikat dotyczący działalności Bractwa za lata 2015 - 2016
  Napisali o nas więcej  
Wokół nas - Brzeski Magazyn Informacyjny:  Order Świętego Stanisława
Dziennik Polski:  Order Świętego Stanisława: nagroda i zachęta
Nasz Dziennik:  Niezapomniany Order Świętego Stanisława
              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława